ارائه تست منفی کرونا برای تمامی پروازهای ورودی به کشور ایران الزامی می باشد.

چنانچه تست کرونا گرفته شده قبل از پرواز مثبت باشد امکان کنسل کردن بلیط یا تغییر تاریخ آن به زمانی دیگر بدون هیچ گونه جریمه ای برای تمامی مسافرین فراهم می باشد.

 

تهران آدرس
آزمایشگاه پارسیان خیابان گلبرگ (امکان نمونه گیری در محل)، تلفن:02177803600
بیمارستان فرهیختگان میدان پونک (امکان نمونه گیری در محل) تلفن:02144867162
آزمایشگاه لاوازیه میدان رسالت، تلفن:02177891717
بیمارستان دی خیابان توانیر، تلفن:02184942601
آزمایشگاه بهار  کارگر شمالی، تلفن:02188988551
آزمایشگاه پیوند آزمایشگاه پیوندشریعتی – ظفر (امکان نمونه گیری در محل) تلفن:02171400004
آزمایشگاه آتیه شهرک غرب، تلفن:02182721
آزمایشگاه رازی خیابان شهید بهشتی، تلفن: 0263275629

 

 

تبریز آدرس
آزمایشگاه دانش شعبه یک در خیابان آزادی، شعبه دو در خیابان 17 شهریور (امکان نمونه گیری در محل) تلفن:04133378777

 

مشهد آدرس
مرکز تخصصی کرونا جهاد دانشگاهی خیابان امام خمینی 29 پلاک 12، تلفن:05131937604
دکتر اجتهادی خیابان احمدآباد، ابتدای راهنمایی 3، تلفن:05138427056
پردیس حافظ بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 28 و 30، نبش حافظ، تلفن:05138699090
آزمایشگاه طبی ایران حاشیه امن آباد بین عارف و پرستار، تلفن:05138476763

 

اهواز  آدرس
آزمایشگاه نرگس اهواز کیانپارس، خیابان میهن شرقی، پلاک 18، تلفن:06133336682

 

ارائه تست منفی کرونا برای تمامی پروازهای ورودی به کشور ایران الزامی می باشد.

چنانچه تست کرونا گرفته شده قبل از پرواز مثبت باشد امکان کنسل کردن بلیط یا تغییر تاریخ آن به زمانی دیگر بدون هیچ گونه جریمه ای برای تمامی مسافرین فراهم می باشد.

 

تهران شماره تلفن 
آزمایشگاه آسیب شناسی، تشخیص پزشکی و ژنتیک بهار 02188961748
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی 02166927008
آزمایشگاه سعید 02122874012
آزمایشگاه پیوند 02122264144
آزمایشگاه مدیکال 02177516651
بیمارستان جم 02188303228
بیمارستان پارس 02182199151
بیمارستان رسالت 02122869647
بیمارستان مهر 02188962148
آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک 02188671521
بیمارستان عرفان 02123021663
بیمارستان عرفان نیایش 02149796141
بیمارستان دی 02188771374
بیمارستان لاله 02181472000
آزمایشگاه کیوان 02188706555
بیمارستان نیکان 02129121000
آزمایشگاه رصد 02171365
بیمارستان خاتم الانبیا 02122108812
بیمارستان آتیه 02182721
مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد 02188363952

 

تبریز شماره تلفن
آزمایشگاه دانش 04135555187

 

اصفهان شماره تلفن
آذرمهر اصفهان 03132232068
آزمایشگاه نوبل 03136246204
آزمایشگاه آریا 03136631906
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اریترون 03136617196
آزمایشگاه دکتر شریفی 03136246204
آزمایشگاه وحید 03167105223
دکتر یاران 03132241100 و 03132208042

 

شیراز شماره تلفن
آزمایشگاه میکروب شناسی پزشکی پارس 07132335753
آزمایشگاه راز 071323334
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیلو 07132335753
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و پزشکی پیوند 07132318700
آزمایشگاه سینا 07132335947

 

مشهد شماره تلفن
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد 05138546664
بیمارستان رضوی 07136004060
آزمایشگاه پردیس حافظ 07138699090
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر اجتهادی 07138427056
آزمایشگاه نیکان 07138476680
آزمایشگاه پارسیان 05138552622